Eksportuj (0) Drukuj
Rozwiń wszystko
EN
Ta zawartość nie jest dostępna w wymaganym języku. Wersja w języku angielskim znajduje się tutaj.

BrokeredMessage Constructor (Stream, Boolean)

Initializes a new instance of the BrokeredMessage class using the supplied stream as its body.

Namespace:  Microsoft.ServiceBus.Messaging
Assembly:  Microsoft.ServiceBus (in Microsoft.ServiceBus.dll)

public BrokeredMessage(
	Stream messageBodyStream,
	bool ownsStream
)

Parameters

messageBodyStream
Type: System.IO.Stream
The message body stream.
ownsStream
Type: System.Boolean
true to indicate that the stream will be closed when the message is closed; false to indicate that the stream will not be closed when the message is closed.

Zawartość społeczności

Dodaj
Pokaż:
© 2014 Microsoft