Eksportuj (0) Drukuj
Rozwiń wszystko
Ten artykuł był przetłumaczony komputerowo. Oryginalny tekst zobaczysz, umieszczając wskaźnik myszy nad zdaniami w artykule. Więcej informacji.
Tłumaczenie
Oryginał

Opcje, edytor tekstu, JavaScript, formatowanie

Użycie Formatowanie strony Opcje okno dialogowe, aby ustawić opcje formatowania kodu w edytorze kodu. Dostępu do tej strony na pasku menu wybierz Narzędzia, Opcje, a następnie rozwiń węzeł Edytor tekstu, JavaScript, i Formatowanie.

UwagaUwaga

Na danym komputerze mogą być używane nazwy lub lokalizacje niektórych elementów interfejsu użytkownika programu Visual Studio inne niż te, które są używane w poniższych instrukcjach. Używana wersja programu Visual Studio oraz jej ustawienia określają te elementy. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Dostosowywanie ustawień środowiska deweloperskiego w Visual Studio.

Opcje te określają, kiedy formatowanie występuje w źródło widok.

Opcja

Opis

Wiersz formatu zakończone na Enter

Gdy ta opcja jest zaznaczona, Edytor kodu automatycznie formatuje wiersz po wybraniu klawisza Enter.

Instrukcja format zakończone

Gdy ta opcja jest zaznaczona, Edytor kodu automatycznie formatuje wiersz po wybraniu klucza średnik.

Format zakończone bloku na}

Gdy ta opcja jest zaznaczona, Edytor kodu automatycznie formatuje linii, po wybraniu polecenia zamknięcia klucz nawiasu klamrowego.

Formatowanie podczas wklejania

Gdy ta opcja jest zaznaczona, Edytor kodu formatuje kod po wklejeniu go do edytora. Edytor używa aktualnie zdefiniowanych reguł formatowania. Jeśli ta opcja nie jest zaznaczona, Edytor używa oryginalne formatowanie wklejone w kodzie.

Opcje te określają, czy edytor kodu stawia otwierającego nawiasu klamrowego funkcji i bloki kontrolne w nowym wierszu.

Opcja

Opis

Miejsce na nowy wiersz dla funkcji otwierającego nawiasu klamrowego

Gdy ta opcja jest zaznaczona, Edytor kodu przenosi otwierającego nawiasu klamrowego, związane z funkcją do nowego wiersza.

Miejsce na nowy wiersz dla bloków sterowania otwierającego nawiasu klamrowego

Gdy ta opcja jest zaznaczona, Edytor kodu przenosi otwierającego nawiasu klamrowego, związane z bloku sterowania (na przykład if i while kontroli bloków) do nowego wiersza.

Opcje te określają, jak spacje są wstawiane w źródło widok.

Opcja

Opis

Wstaw spację po przecinek jako separator

Gdy ta opcja jest zaznaczona, Edytor kodu dodaje spację po ograniczniki przecinek.

Wstaw spację po średnik w instrukcji "for"

Gdy ta opcja jest zaznaczona, Edytor kodu dodaje spację po każdym średnik w pierwszym wierszu for pętli.

Wstaw spację przed i po operatory dwuargumentowe

Gdy ta opcja jest zaznaczona, Edytor kodu dodaje spację przed i po operatorów binarnych (na przykład +, -, &&, ||).

Wstaw spację po słowa kluczowe w sprawozdaniach przepływ sterowania

Gdy ta opcja jest zaznaczona, Edytor kodu dodaje spację po słów kluczowych języka JavaScript w instrukcji kontroli przepływu.

Wstaw spację po słowie kluczowym funkcji dla funkcji anonimowy.

Gdy ta opcja jest zaznaczona, Edytor kodu dodaje spację po function słowo kluczowe dla funkcji anonimowy.

Wstaw spację po otwarciu i przed zamknięciem nawiasy niepusta

Gdy ta opcja jest zaznaczona, Edytor kodu dodaje spację po nawiasie otwierającym i przed nawias zamykający Jeśli niepusty znaki znajdują się w nawiasie.

Zawartość społeczności

Dodaj
Pokaż:
© 2014 Microsoft