Eksportuj (0) Drukuj
Rozwiń wszystko
EN
Ta zawartość nie jest dostępna w wymaganym języku. Wersja w języku angielskim znajduje się tutaj.

BrokeredMessage Constructor (Object)

Initializes a new instance of the BrokeredMessage class from a given object by using DataContractSerializer with a binary XmlDictionaryWriter.

Namespace:  Microsoft.ServiceBus.Messaging
Assembly:  Microsoft.ServiceBus (in Microsoft.ServiceBus.dll)

public BrokeredMessage(
	Object serializableObject
)

Parameters

serializableObject
Type: System.Object
The serializable object.

Zawartość społeczności

Dodaj
Pokaż:
© 2014 Microsoft