Eksportuj (0) Drukuj
Rozwiń wszystko
EN
Ta zawartość nie jest dostępna w wymaganym języku. Wersja w języku angielskim znajduje się tutaj.
0 z 1 osób oceniło jako pomocne - Oceń ten temat

SubscriptionClient.Receive Method (Int64)

Receives a message using the InternalReceiver().

Namespace:  Microsoft.ServiceBus.Messaging
Assembly:  Microsoft.ServiceBus (in Microsoft.ServiceBus.dll)
public BrokeredMessage Receive(
	long sequenceNumber
)

Parameters

sequenceNumber
Type: System.Int64
The sequence number of the deferred message to receive.

Return Value

Type: Microsoft.ServiceBus.Messaging.BrokeredMessage
The BrokeredMessage that represents the received message.
ExceptionCondition
OperationCanceledException

Thrown if the client entity has been closed or aborted.

You can only use sequenceNumber to receive a message if you previously called Defer on the message.

Czy oceniasz te materiały jako pomocne?
(Pozostało znaków: 1500)
Dziękujemy za opinię.

Zawartość społeczności

Dodaj
Pokaż:
© 2014 Microsoft. Wszelkie prawa zastrzeżone.