Eksportuj (0) Drukuj
Rozwiń wszystko
EN
Ta zawartość nie jest dostępna w wymaganym języku. Wersja w języku angielskim znajduje się tutaj.

MessageReceiver.BeginDeadLetter Method (Guid, String, String, AsyncCallback, Object)

Begins an asynchronous operation to move a message to the dead letter queue.

Namespace:  Microsoft.ServiceBus.Messaging
Assembly:  Microsoft.ServiceBus (in Microsoft.ServiceBus.dll)

public IAsyncResult BeginDeadLetter(
	Guid lockToken,
	string deadLetterReason,
	string deadLetterErrorDescription,
	AsyncCallback callback,
	Object state
)

Parameters

lockToken
Type: System.Guid
The lock token bound to the locked message instance.
deadLetterReason
Type: System.String
The reason for deadlettering the message.
deadLetterErrorDescription
Type: System.String
The error description for deadlettering the message.
callback
Type: System.AsyncCallback
An AsyncCallback delegate that references the method to invoke when the operation is complete.
state
Type: System.Object
A user-defined object that contains state information about the asynchronous operation.

Return Value

Type: System.IAsyncResult
An IAsyncResult that references the asynchronous operation to move a message to the dead letter queue.

Zawartość społeczności

Dodaj
Pokaż:
© 2014 Microsoft