Eksportuj (0) Drukuj
Rozwiń wszystko
EN
Ta zawartość nie jest dostępna w wymaganym języku. Wersja w języku angielskim znajduje się tutaj.

BrokeredMessage.IXmlSerializable.ReadXml Method

Generates an object from its XML representation. This method is reserved for internal use and should not be used directly or indirectly (for example, using a serializer or a formatter).

Namespace:  Microsoft.ServiceBus.Messaging
Assembly:  Microsoft.ServiceBus (in Microsoft.ServiceBus.dll)

void IXmlSerializable.ReadXml(
	XmlReader reader
)

Parameters

reader
Type: System.Xml.XmlReader
The XmlReader stream from which the object is deserialized.

Implements

IXmlSerializable.ReadXml(XmlReader)

Zawartość społeczności

Dodaj
Pokaż:
© 2014 Microsoft