Eksportuj (0) Drukuj
Rozwiń wszystko
EN
Ta zawartość nie jest dostępna w wymaganym języku. Wersja w języku angielskim znajduje się tutaj.

Delete Method (Object, String, String, Int64)

Deletes an existing entry from the configuration store.

Namespace:  Microsoft.ApplicationServer.Caching
Assembly:  Microsoft.ApplicationServer.Caching.Core (in Microsoft.ApplicationServer.Caching.Core.dll)

bool Delete(
	Object transactionContext,
	string type,
	string key,
	long oldVersion
)

Parameters

transactionContext
Type: System..::..Object
The transaction context object associated with this entry.
type
Type: System..::..String
The type of entry to be enumerated.
key
Type: System..::..String
The key of the entry.
oldVersion
Type: System..::..Int64
The version of the entry. If this value is less than or equal to 0, the deletion occurs regardless of the version. If this value is greater than 0, then the deletion is only performed if the version of the entry matches the version provided.

Return Value

Type: System..::..Boolean
Returns Boolean. If the deletion succeeds, the return value is true. If the entry does not exist or if the version does not match, the return value is false.

Any unexpected errors should throw a ConfigStoreException exception.

Zawartość społeczności

Dodaj
Pokaż:
© 2014 Microsoft