Eksportuj (0) Drukuj
Rozwiń wszystko
EN
Ta zawartość nie jest dostępna w wymaganym języku. Wersja w języku angielskim znajduje się tutaj.

Unlock Method (String, DataCacheLockHandle)

Releases objects locked in the cache. This method supports pessimistic concurrency by making sure that the appropriate DataCacheLockHandle is used for unlocking the object.

Namespace:  Microsoft.ApplicationServer.Caching
Assembly:  Microsoft.ApplicationServer.Caching.Client (in Microsoft.ApplicationServer.Caching.Client.dll)

public void Unlock(
	string key,
	DataCacheLockHandle lockHandle
)

Parameters

key
Type: System..::..String
The unique value that is used to identify the object in the region.
lockHandle
Type: Microsoft.ApplicationServer.Caching..::..DataCacheLockHandle
The DataCacheLockHandle object that was returned when the object was locked

The lockHandle parameter is required and must match the DataCacheLockHandle of the locked object to succeed.

Locked objects are never expired, but they may expire immediately if unlocked after their expiration time.

Zawartość społeczności

Dodaj
Pokaż:
© 2014 Microsoft