Eksportuj (0) Drukuj
Rozwiń wszystko
EN
Ta zawartość nie jest dostępna w wymaganym języku. Wersja w języku angielskim znajduje się tutaj.

BlobProperties Properties

Updated: April 24, 2013

[This topic is part of the Windows Azure Storage Client Library 1.7, which has been deprecated. The current recommended version is Storage Client Library 3.0.]

 NameDescription
public propertyBlobTypeGets the type of the blob.
public propertyCacheControlGets or sets the cache-control value stored for the blob.
public propertyContentEncodingGets or sets the content-encoding value stored for the blob.
public propertyContentLanguageGets or sets the content-language value stored for the blob.
public propertyContentMD5Gets or sets the content-MD5 value stored for the blob.
public propertyContentTypeGets or sets the content-type value stored for the blob.
public propertyETagGets the blob's ETag value.
public propertyLastModifiedUtcGets the last-modified time for the blob, expressed as a UTC value.
public propertyLeaseStatusGets the blob's lease status.
public propertyLengthGets the size of the blob, in bytes.

Pokaż:
© 2014 Microsoft