Eksportuj (0) Drukuj
Rozwiń wszystko
EN
Ta zawartość nie jest dostępna w wymaganym języku. Wersja w języku angielskim znajduje się tutaj.
Ten temat nie został jeszcze oceniony - Oceń ten temat

BlobRequest.AddConditional Method (HttpWebRequest, ConditionHeaderKind, String)

Updated: April 24, 2013

[This topic is part of the Windows Azure Storage Client Library 1.7, which has been deprecated. The current recommended version is Storage Client Library 3.0.]

Adds a conditional header to the request.

Namespace: Microsoft.WindowsAzure.StorageClient.Protocol
Assembly: Microsoft.WindowsAzure.StorageClient (in Microsoft.WindowsAzure.StorageClient.dll)
'Użycie

'Deklaracja
Public Shared Sub AddConditional ( _
	request As HttpWebRequest, _
	header As ConditionHeaderKind, _
	etag As String _
)

Parameters

request

Type: System.Net.HttpWebRequest

The web request.

header

Type: Microsoft.WindowsAzure.StorageClient.Protocol.ConditionHeaderKind

The type of conditional header to add.

etag

Type: System.String

The blob's ETag.

For more details about this API, see the topics on the equivalent REST APIs in See Also > Other Resources.


Any public static (Shared in Visual Basic) members of this type are thread safe. Any instance members are not guaranteed to be thread safe.

Development Platforms

Windows Vista, Windows 7 and Windows Server 2008

Target Platforms

Czy oceniasz te materiały jako pomocne?
(Pozostało znaków: 1500)
Dziękujemy za opinię.
Pokaż:
© 2014 Microsoft. Wszelkie prawa zastrzeżone.