Eksportuj (0) Drukuj
Rozwiń wszystko
EN
Ta zawartość nie jest dostępna w wymaganym języku. Wersja w języku angielskim znajduje się tutaj.

REVOKE Database Permissions (Azure SQL Database)

This topic is OBSOLETE. You can find the most current version in the SQL 14 Transact-SQL Reference.

ImportantImportant
This topic is not maintained. For the current version, see REVOKE Database Permissions.

Revokes permissions granted and denied on a database.

Syntax Conventions (Azure SQL Database)


REVOKE [ GRANT OPTION FOR ] <permission> [ ,...n ] 
  { TO | FROM } <database_principal> [ ,...n ] 
  [ CASCADE ]
  [ AS <database_principal> ]

<permission> ::= permission | ALL [ PRIVILEGES ]

<database_principal> ::= Database_user 
  | Database_role 
  | Database_user_with_no_login

This syntax diagram demonstrates the supported arguments and options in Microsoft Microsoft Azure SQL Database.

Microsoft Azure SQL Database does not support the following options when using this REVOKE statement:

 • <database_principal> options:

  • Application_role

  • Database_user_mapped_to_Windows_User

  • Database_user_mapped_to_Windows_Group

  • Database_user_mapped_to_certificate

  • Database_user_mapped_to_asymmetric_key

For more information about the arguments and this REVOKE statement, see REVOKE Database Permissions in SQL Server Books Online.

Zawartość społeczności

Dodaj
Pokaż:
© 2014 Microsoft