Eksportuj (0) Drukuj
Rozwiń wszystko
EN
Ta zawartość nie jest dostępna w wymaganym języku. Wersja w języku angielskim znajduje się tutaj.

NamespaceManager.CreateTopicAsync Method (String)

Asynchronously creates a new topic inside the service namespace with the given service namespace path.

Namespace:  Microsoft.ServiceBus
Assembly:  Microsoft.ServiceBus (in Microsoft.ServiceBus.dll)

public Task<TopicDescription> CreateTopicAsync(
	string path
)

Parameters

path
Type: System.String
The path of the topic relative to the service namespace base address.

Return Value

Type: System.Threading.Tasks.Task<TopicDescription>
The asynchronous operation.

Zawartość społeczności

Dodaj
Pokaż:
© 2014 Microsoft