Eksportuj (0) Drukuj
Rozwiń wszystko
EN
Ta zawartość nie jest dostępna w wymaganym języku. Wersja w języku angielskim znajduje się tutaj.

QueueClient.AcceptMessageSessionAsync Method

Asynchronously accepts a message session that allows grouping of related messages for processing in a single transaction.

Namespace:  Microsoft.ServiceBus.Messaging
Assembly:  Microsoft.ServiceBus (in Microsoft.ServiceBus.dll)

public Task<MessageSession> AcceptMessageSessionAsync()

Return Value

Type: System.Threading.Tasks.Task<MessageSession>
The result of an asynchronous operation.

Zawartość społeczności

Dodaj
Pokaż:
© 2014 Microsoft