Eksportuj (0) Drukuj
Rozwiń wszystko
EN
Ta zawartość nie jest dostępna w wymaganym języku. Wersja w języku angielskim znajduje się tutaj.

QueueClient.GetMessageSessionsAsync Method (DateTime)

Asynchronously retrieves all message sessions whose session state was updated since lastUpdatedTime.

Namespace:  Microsoft.ServiceBus.Messaging
Assembly:  Microsoft.ServiceBus (in Microsoft.ServiceBus.dll)

public Task<IEnumerable<MessageSession>> GetMessageSessionsAsync(
	DateTime lastUpdatedTime
)

Parameters

lastUpdatedTime
Type: System.DateTime
The time the session was last updated.

Return Value

Type: System.Threading.Tasks.Task<IEnumerable<MessageSession>>
The asynchronous operation.

Zawartość społeczności

Dodaj
Pokaż:
© 2014 Microsoft