Eksportuj (0) Drukuj
Rozwiń wszystko
EN
Ta zawartość nie jest dostępna w wymaganym języku. Wersja w języku angielskim znajduje się tutaj.

TokenProvider.CreateSharedSecretTokenProvider Method (String, Byte[], Uri, TokenScope)

Creates a shared secret token provider.

Namespace:  Microsoft.ServiceBus
Assembly:  Microsoft.ServiceBus (in Microsoft.ServiceBus.dll)

public static TokenProvider CreateSharedSecretTokenProvider(
	string issuerName,
	byte[] issuerSecret,
	Uri stsUri,
	TokenScope tokenScope
)

Parameters

issuerName
Type: System.String
The issuer name.
issuerSecret
Type: System.Byte[]
The set of issuer secret.
stsUri
Type: System.Uri
The Security Token Service's endpoint Uri.
tokenScope
Type: Microsoft.ServiceBus.TokenScope
The token scope associated with the provider.

Return Value

Type: Microsoft.ServiceBus.TokenProvider
The created token provider.

Zawartość społeczności

Dodaj
Pokaż:
© 2014 Microsoft