Eksportuj (0) Drukuj
Rozwiń wszystko
EN
Ta zawartość nie jest dostępna w wymaganym języku. Wersja w języku angielskim znajduje się tutaj.

MessagingFactory.CreateMessageSenderAsync Method (String, String)

Asynchronously creates a message sender.

Namespace:  Microsoft.ServiceBus.Messaging
Assembly:  Microsoft.ServiceBus (in Microsoft.ServiceBus.dll)

public Task<MessageSender> CreateMessageSenderAsync(
	string transferDestinationEntityPath,
	string viaEntityPath
)

Parameters

transferDestinationEntityPath
Type: System.String
The transfer destination entity path.
viaEntityPath
Type: System.String
The via-entity path.

Return Value

Type: System.Threading.Tasks.Task<MessageSender>
A task instance that represents the asynchronous create message sender operation.

Zawartość społeczności

Dodaj
Pokaż:
© 2014 Microsoft