Eksportuj (0) Drukuj
Rozwiń wszystko
EN
Ta zawartość nie jest dostępna w wymaganym języku. Wersja w języku angielskim znajduje się tutaj.

TcpRelayTransportBindingElement.BuildChannelListener<TChannel> Method

Creates a channel listener of the specified type.

Namespace:  Microsoft.ServiceBus
Assembly:  Microsoft.ServiceBus (in Microsoft.ServiceBus.dll)

public override IChannelListener<TChannel> BuildChannelListener<TChannel>(
	BindingContext context
)
where TChannel : class, IChannel

Type Parameters

TChannel

The type of channel factory.

Parameters

context
Type: System.ServiceModel.Channels.BindingContext
Describes the bindings, behaviors, contracts, and other information required to create the channel factory.

Return Value

Type: System.ServiceModel.Channels.IChannelListener<TChannel>
A channel listener of the specified type.

ExceptionCondition
[InvalidOperationException]

When Transport protection is enabled and the Connection Mode is set to either Hybrid or Direct.

This member is unlikely to be used directly, but may be used when creating a custom binding. For more information, see Creating a Custom AppFabric Service Bus Binding.

Zawartość społeczności

Dodaj
Pokaż:
© 2014 Microsoft