Eksportuj (0) Drukuj
Rozwiń wszystko
EN
Ta zawartość nie jest dostępna w wymaganym języku. Wersja w języku angielskim znajduje się tutaj.

HttpsRelayTransportBindingElement Constructor (HttpsRelayTransportBindingElement)

Initializes a new instance of the HttpsRelayTransportBindingElement class, using the specified element.

Namespace:  Microsoft.ServiceBus
Assembly:  Microsoft.ServiceBus (in Microsoft.ServiceBus.dll)

protected HttpsRelayTransportBindingElement(
	HttpsRelayTransportBindingElement elementToBeCloned
)

Parameters

elementToBeCloned
Type: Microsoft.ServiceBus.HttpsRelayTransportBindingElement
The element to be cloned.

This method is a copy constructor used to clone (make another copy of) the binding element.

For more information on creating your own custom binding, see Creating a Custom AppFabric Service Bus Binding.

Zawartość społeczności

Dodaj
Pokaż:
© 2014 Microsoft