SPRZEDAŻ: 1-800-867-1389
Information
The topic you requested is included in another documentation set. For convenience, it's displayed below. Choose Switch to see the topic in its original location.

Liczniki wydajności w oprogramowaniu .NET Framework

.NET Framework 4.5

Windows Software Development Kit (SDK) Zawiera zestaw liczników wydajności, których można użyć do śledzenia wydajności aplikacji. Ta sekcja zawiera listę liczników wydajności, które można znaleźć w konsoli Wydajność. Aby uzyskać więcej informacji o konsoli Wydajność zobacz Pomoc systemu Windows.

Profilowanie środowiska uruchomieniowego

Omówienie narzędzia, których można użyć do zebrania danych wydajności dotyczących aplikacji.

Liczniki wydajności wyjątków

Zawiera opis liczników wydajności, które dostarczają informacji na temat wyjątki generowane przez aplikację.

Liczniki wydajności międzyoperacyjności

Zawiera opis przystawki Wydajność, liczniki zawierają informacje na temat współdziałania z bibliotek typów zewnętrznych, usług COM + i składniki COM.

Liczniki wydajności JIT

Zawiera opis liczników wydajności, które dostarczają informacji na temat kodu, który został just-in-time (JIT) skompilowany.

Ładowanie liczników wydajności

Zawiera opis liczników wydajności, które dostarczają informacji na temat zestawów, klas i domen aplikacji, które są ładowane.

Liczniki wydajności blokad i wątków

Zawiera opis przystawki Wydajność, liczniki zawierają informacje o zarządzanym blokady i wątków używanych przez aplikację.

Liczniki wydajności pamięci

Zawiera opis przystawki Wydajność, liczniki zawierają informacje na temat garbage collector.

Liczniki wydajności funkcji sieciowych

Zawiera opis liczników wydajności, które zawierają informacje dotyczące danych, że aplikacja wysyła i odbiera za pośrednictwem sieci.

Liczniki wydajności zabezpieczeń

Zawiera opis liczników wydajności, które dostarczają informacji na temat zabezpieczeń sprawdza, że aparatu plików wykonywalnych języka wspólnego wykonuje się dla aplikacji.

Liczniki wydajności i wewnątrzprocesowe, równoczesne aplikacje

W tym artykule opisano ustawienia rejestru, które disambiguates wiele programów pochodzących od mogą być ładowane przez aplikację w procesie side-by-side.

Włączanie profilowania

Opisuje sposób ustawiania zmiennych środowiskowych, aby połączyć.NET Framework aplikacji do profiler.

Czy oceniasz te materiały jako pomocne?
(Pozostało znaków: 1500)
Dziękujemy za opinię.

Zawartość społeczności

Pokaż:
© 2014 Microsoft