SPRZEDAŻ: 1-800-867-1389
Information
The topic you requested is included in another documentation set. For convenience, it's displayed below. Choose Switch to see the topic in its original location.

Metoda MarshalByRefObject.InitializeLifetimeService —

.NET Framework 4.5

Uzyskuje obiekt usługi istnienia kontroli zasad okres istnienia dla tego wystąpienia.

Przestrzeń nazw:  System
Zestaw:  mscorlib (w mscorlib.dll)

public virtual Object InitializeLifetimeService()

Wartość zwracana

Typ: System.Object
Obiekt typu ILease służy do kontrolowania zasad okres istnienia dla tego wystąpienia. Jest to bieżący okres istnienia obiektu usługi dla tego wystąpienia, jeśli istnieje; w przeciwnym wypadku nowy okres istnienia obiektu usługi zainicjowana wartość LifetimeServices.LeaseManagerPollTime właściwości.

WyjątekWarunek
SecurityException

Natychmiastowe obiekt wywołujący nie ma uprawnień infrastruktury.

Aby uzyskać więcej informacji na temat istnienia usług zobacz LifetimeServices klasy.

Poniższy przykład kodu pokazuje, tworzenie dzierżawy.


public class MyClass : MarshalByRefObject
{
 [SecurityPermissionAttribute(SecurityAction.Demand, 
                Flags=SecurityPermissionFlag.Infrastructure)]
 public override Object InitializeLifetimeService()
 {
  ILease lease = (ILease)base.InitializeLifetimeService();
  if (lease.CurrentState == LeaseState.Initial)
  {
     lease.InitialLeaseTime = TimeSpan.FromMinutes(1);
     lease.SponsorshipTimeout = TimeSpan.FromMinutes(2);
     lease.RenewOnCallTime = TimeSpan.FromSeconds(2);
  }
   return lease;
 }
}


.NET Framework

Obsługiwane w: 4.5.2, 4.5.1, 4.5, 4, 3.5, 3.0, 2.0, 1.1, 1.0

.NET Framework Client Profile

Obsługiwane w: 4, 3.5 z dodatkiem SP1

 • SecurityCriticalAttribute 

  pełne zaufanie wymaga natychmiastowego obiektu wywołującego. Ten element nie może być używany przez częściowo zaufany lub przejrzysty kod.

Windows Phone 8.1, Windows Phone 8, Windows 8.1, Windows Server 2012 z dodatkiem R2, Windows 8, Windows Server 2012, Windows 7, Windows Vista z dodatkiem SP2, Windows Server 2008 (instalacja roli Server Core jest nieobsługiwana), Windows Server 2008 R2 (instalacja roli Server Core jest obsługiwana, gdy jest zainstalowany dodatek SP1 lub nowszy; procesory Itanium nie są obsługiwane)

Program .NET Framework nie obsługuje wszystkich wersji każdej platformy. Aby uzyskać listę wszystkich obsługiwanych wersji, zobacz Wymagania systemowe programu .NET Framework.
Czy oceniasz te materiały jako pomocne?
(Pozostało znaków: 1500)
Dziękujemy za opinię.

Zawartość społeczności

Pokaż:
© 2014 Microsoft