SPRZEDAŻ: 1-800-867-1389

Typy danych (język Transact-SQL)

W programie SQL Server każda kolumna, lokalna zmienna, wyrażenie i parametr ma powiązany typ danych. „Typ danych” to atrybut określający rodzaj danych, jakie może zawierać obiekt: liczby całkowite, dane znakowe, wartości pieniężne, datę i godzinę, ciągi binarne itd.

Program SQL Server zawiera zbiór systemowych typów danych. Określają one wszystkie możliwe rodzaje danych, jakich można używać w programie. Użytkownik może również tworzyć własne typy danych w języku Transact-SQL albo w środowisku Microsoft .NET Framework. Dane aliasowe bazują na systemowych typach danych. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących aliasowych typów danych, zobacz temat CREATE TYPE (język Transact-SQL). Typy danych zdefiniowane przez użytkownika pozyskują swoje cechy z metod i operatorów klas tworzonych za pomocą jednego z języków programowania obsługiwanych w środowisku .NET Framework.

Jeśli dwa wyrażenia o różnych typach danych, sposobach sortowania, dokładności, skali lub długości zostaną połączone za pomocą operatora, cechy wyniku zależą od następujących czynników:

  • Typ danych wyniku jest ustalany przez zastosowanie reguł pierwszeństwa typów danych do typów danych wyrażeń wejściowych. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz temat Dane typu priorytet (języka Transact-SQL).

  • Sposób sortowania wyniku jest ustalany przez reguły pierwszeństwa sortowania, jeśli wynik zawiera dane typu char, varchar, text, nchar, nvarchar lub ntext. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz temat Priorytet sortowania (języka Transact-SQL).

  • Dokładność, skala i długość wyniku zależą od dokładności, skali i długości wyrażenia wejściowego. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz temat Precyzja, skala i długość (języka Transact-SQL).

Program SQL Server oferuje synonimy nazw typów danych zapewniające zgodność z normami ISO. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz temat Dane typu synonimy (języka Transact-SQL).

Typy danych w programie SQL Server są uporządkowane w następujące kategorie:

Dokładne dane liczbowe

Ciągi znaków Unicode

Przybliżone dane liczbowe

Ciągi binarne

Data i godzina

Pozostałe typy danych

Ciągi znaków

 

W programie SQL Server niektóre typy danych należą do następujących grup ze względu na cechy przechowywania:

  • Typy danych dla dużych wartości: varchar(max), nvarchar(max) i varbinary(max)

  • Typy danych dla dużych obiektów: text, ntext, image, varchar(max), nvarchar(max), varbinary(max) i xml

    Uwaga Uwaga:

    W przypadku typu danych dla dużych wartości i typu danych xml procedura sp_help zwraca wartość długości równą -1.

Dokładne dane liczbowe

Przybliżone dane liczbowe

Data i godzina

Ciągi znaków

Ciągi znaków Unicode

Ciągi binarne

Pozostałe typy danych

Czy oceniasz te materiały jako pomocne?
(Pozostało znaków: 1500)
Dziękujemy za opinię.

Zawartość społeczności

Pokaż:
© 2014 Microsoft