SPRZEDAŻ: 1-800-867-1389
EN
Ta zawartość nie jest dostępna w wymaganym języku. Wersja w języku angielskim znajduje się tutaj.

BlobRequest.GetServiceProperties Method

Updated: April 24, 2013

[This topic is part of the Microsoft Azure Storage Client Library 1.7, which has been deprecated. See Storage Client Library for the latest version.]

Gets the properties of an account’s Blob service.

Namespace: Microsoft.WindowsAzure.StorageClient.Protocol
Assembly: Microsoft.WindowsAzure.StorageClient (in Microsoft.WindowsAzure.StorageClient.dll)

'Użycie
Dim uri As Uri
Dim timeout As Integer
Dim returnValue As HttpWebRequest

returnValue = BlobRequest.GetServiceProperties(uri, timeout)

public static HttpWebRequest GetServiceProperties (
	Uri uri,
	int timeout
)

Parameters

uri

The absolute URI to the Blob service.

timeout

A timeout value, in seconds.

Return Value

Returns HttpWebRequest.

For more details about this API, see the topics on the equivalent REST APIs in See Also > Other Resources.


Any public static (Shared in Visual Basic) members of this type are thread safe. Any instance members are not guaranteed to be thread safe.

Development Platforms

Windows Vista, Windows 7, Windows Server 2008, Windows 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 8 and Windows Server 2012

 

Czy oceniasz te materiały jako pomocne?
(Pozostało znaków: 1500)
Dziękujemy za opinię.
Pokaż:
© 2014 Microsoft