SPRZEDAŻ: 1-800-867-1389
EN
Ta zawartość nie jest dostępna w wymaganym języku. Wersja w języku angielskim znajduje się tutaj.

LeaseStatus Enumeration

Updated: April 24, 2013

[This topic is part of the Windows Azure Storage Client Library 1.7, which has been deprecated. The current recommended version is Storage Client Library 3.0.]

The lease status of the blob.

Namespace: Microsoft.WindowsAzure.StorageClient
Assembly: Microsoft.WindowsAzure.StorageClient (in Microsoft.WindowsAzure.StorageClient.dll)

'Użycie

public enum LeaseStatus

Member nameDescription
LockedThe blob is locked for exclusive-write access.
UnlockedThe blob is available to be locked for exclusive write access.
UnspecifiedThe lease status is not specified.

You can check the lease status of a blob to determine whether it currently has an active lease and so is locked for exclusive write access, or whether it is available for write access. To manage a blob's lease, use the Lease method of the BlobRequestclass.


Development Platforms

Windows Vista, Windows 7 and Windows Server 2008

Target Platforms

Czy oceniasz te materiały jako pomocne?
(Pozostało znaków: 1500)
Dziękujemy za opinię.
Pokaż:
© 2014 Microsoft