SPRZEDAŻ: 1-800-867-1389
EN
Ta zawartość nie jest dostępna w wymaganym języku. Wersja w języku angielskim znajduje się tutaj.

CloudBlobClient.ListBlobsWithPrefix Method

Updated: April 24, 2011

[This topic is part of the Windows Azure Storage Client Library 1.7, which has been deprecated. The current recommended version is Storage Client Library 3.0.]

Returns an enumerable collection of blob items whose names begin with the specified prefix.

NameDescription
CloudBlobClient.ListBlobsWithPrefix (String)Returns an enumerable collection of blob items whose names begin with the specified prefix and that are retrieved lazily.
CloudBlobClient.ListBlobsWithPrefix (String, BlobRequestOptions)Returns an enumerable collection of blob items whose names begin with the specified prefix, that are retrieved lazily, using a conditional request based on the BlobRequestOptions that you specify.

Czy oceniasz te materiały jako pomocne?
(Pozostało znaków: 1500)
Dziękujemy za opinię.
Pokaż:
© 2014 Microsoft