SPRZEDAŻ: 1-800-867-1389
EN
Ta zawartość nie jest dostępna w wymaganym języku. Wersja w języku angielskim znajduje się tutaj.

TableServiceEntity Class

Updated: May 15, 2014

Represents an entity in the Windows Azure Table service.

Namespace: Microsoft.WindowsAzure.Storage.Table.DataServices
Assembly: Microsoft.WindowsAzure.Storage (in Microsoft.WindowsAzure.Storage.dll)

[ObsoleteAttribute("Support for accessing Windows Azure Tables via WCF Data Services is now obsolete. It\'s recommended that you use the Microsoft.WindowsAzure.Storage.Table namespace for working with tables.")] 
[DataServiceKeyAttribute(System.String[])] 
public abstract class TableServiceEntity

System.Object
  Microsoft.WindowsAzure.Storage.Table.DataServices.TableServiceEntity

Any public static (Shared in Visual Basic) members of this type are thread safe. Any instance members are not guaranteed to be thread safe.

Development Platforms

Windows Vista, Windows 7, Windows Server 2008, Windows 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 8 and Windows Server 2012

 

Czy oceniasz te materiały jako pomocne?
(Pozostało znaków: 1500)
Dziękujemy za opinię.
Pokaż:
© 2014 Microsoft