SPRZEDAŻ: 1-800-867-1389
EN
Ta zawartość nie jest dostępna w wymaganym języku. Wersja w języku angielskim znajduje się tutaj.

QueueHttpWebRequestFactory Class

Updated: May 15, 2014

A factory class for constructing a web request to manage queues in the Queue service.

Namespace: Microsoft.WindowsAzure.Storage.Queue.Protocol
Assembly: Microsoft.WindowsAzure.Storage (in Microsoft.WindowsAzure.Storage.dll)

public ref class QueueHttpWebRequestFactory abstract sealed

System.Object
  Microsoft.WindowsAzure.Storage.Queue.Protocol.QueueHttpWebRequestFactory

Any public static (Shared in Visual Basic) members of this type are thread safe. Any instance members are not guaranteed to be thread safe.

Development Platforms

Windows Vista, Windows 7 and Windows Server 2008

 

Czy oceniasz te materiały jako pomocne?
(Pozostało znaków: 1500)
Dziękujemy za opinię.
Pokaż:
© 2014 Microsoft