SPRZEDAŻ: 1-800-867-1389
EN
Ta zawartość nie jest dostępna w wymaganym języku. Wersja w języku angielskim znajduje się tutaj.

RoleEnvironmentStoppingEventArgs Class

Updated: October 18, 2011

Represents the arguments for the Stopping event, which occurs when a role instance is being stopped.

Namespace: Microsoft.WindowsAzure.ServiceRuntime
Assembly: Microsoft.WindowsAzure.ServiceRuntime (in Microsoft.WindowsAzure.ServiceRuntime.dll)

public class RoleEnvironmentStoppingEventArgs : EventArgs

You typically handle the Stopping event in the OnStart method for the role.

The following code example shows how to run code when the role instance is being stopped:


public override bool OnStart()
{
   RoleEnvironment.Stopping += RoleEnvironmentStopping;
  
   return base.OnStart();
}    
   
private void RoleEnvironmentStopping(object sender, RoleEnvironmentStoppingEventArgs e) 
{
   // Add code that is run when the role instance is being stopped
}

System.Object
   System.EventArgs
    Microsoft.WindowsAzure.ServiceRuntime.RoleEnvironmentStoppingEventArgs

Any public static (Shared in Visual Basic) members of this type are thread safe. Any instance members are not guaranteed to be thread safe.

Development Platforms

Windows Vista, Windows 7 and Windows Server 2008

Target Platforms

Czy oceniasz te materiały jako pomocne?
(Pozostało znaków: 1500)
Dziękujemy za opinię.

Zawartość społeczności

Dodaj
Pokaż:
© 2014 Microsoft