SPRZEDAŻ: 1-800-867-1389
EN
Ta zawartość nie jest dostępna w wymaganym języku. Wersja w języku angielskim znajduje się tutaj.

RoleEntryPoint Class

Updated: December 6, 2013

Provides methods to run code when a role instance is initialized, run, and stopped.

Namespace: Microsoft.WindowsAzure.ServiceRuntime
Assembly: Microsoft.WindowsAzure.ServiceRuntime (in Microsoft.WindowsAzure.ServiceRuntime.dll)

public abstract class RoleEntryPoint

Worker roles must extend the RoleEntryPoint class to add functionality to the role instances. Web roles can optionally extend the RoleEntryPoint class, or can use the ASP.NET lifecycle management methods to handle the start and stop sequences.


System.Object
  Microsoft.WindowsAzure.ServiceRuntime.RoleEntryPoint

Any public static (Shared in Visual Basic) members of this type are thread safe. Any instance members are not guaranteed to be thread safe.

Development Platforms

Windows Vista, Windows 7, Windows Server 2008, Windows 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 8 and Windows Server 2012

Target Platforms

Czy oceniasz te materiały jako pomocne?
(Pozostało znaków: 1500)
Dziękujemy za opinię.

Zawartość społeczności

Dodaj
Pokaż:
© 2014 Microsoft