SPRZEDAŻ: 1-800-867-1389
EN
Ta zawartość nie jest dostępna w wymaganym języku. Wersja w języku angielskim znajduje się tutaj.

Microsoft.WindowsAzure.Management Namespace

The Microsoft.WindowsAzure.Management namespace contains classes for managing service deployments and storage accounts.

ClassDescription
AffinityGroupOperationsExtensionsRepresents the extensions for affinity group management.
LocationOperationsExtensionsRepresents the extensions for location management.
ManagementCertificateOperationsExtensionsRepresents the extensions for management certificate management.
ManagementClientRepresents the operations that are used to manage cloud service operations.
ManagementClientExtensionsRepresents the extensions for client management.
SubscriptionOperationsExtensionsRepresents the extensions for subscription management.

InterfaceDescription
IAffinityGroupOperationsRepresents the interface for operations that are used to manage affinity groups in a subscription.
ILocationOperationsRepresents the interface for operations that are used to obtain location information.
IManagementCertificateOperationsRepresents the interface for operations that are used to manage management certificates.
IManagementClientRepresents the interface for operations that are used to manage cloud service operations.
ISubscriptionOperationsRepresents the interface for operations that are used to list subscription information.

Czy oceniasz te materiały jako pomocne?
(Pozostało znaków: 1500)
Dziękujemy za opinię.
Pokaż:
© 2014 Microsoft