SPRZEDAŻ: 1-800-867-1389
EN
Ta zawartość nie jest dostępna w wymaganym języku. Wersja w języku angielskim znajduje się tutaj.

TopicClient.SendBatchAsync Method

Asynchronously sends a set of brokered messages (for batch processing).

Namespace:  Microsoft.ServiceBus.Messaging
Assembly:  Microsoft.ServiceBus (in Microsoft.ServiceBus.dll)

public Task SendBatchAsync(
	IEnumerable<BrokeredMessage> messages
)

Parameters

messages
Type: System.Collections.Generic.IEnumerable<BrokeredMessage>
The messages to send.

Return Value

Type: System.Threading.Tasks.Task
The asynchronous result of the operation.
Czy oceniasz te materiały jako pomocne?
(Pozostało znaków: 1500)
Dziękujemy za opinię.

Zawartość społeczności

Dodaj
Pokaż:
© 2014 Microsoft