SPRZEDAŻ: 1-800-867-1389
EN
Ta zawartość nie jest dostępna w wymaganym języku. Wersja w języku angielskim znajduje się tutaj.

QueueDescription.RequiresDuplicateDetection Property

Gets or sets the value indicating if this queue requires duplicate detection.

Namespace:  Microsoft.ServiceBus.Messaging
Assembly:  Microsoft.ServiceBus (in Microsoft.ServiceBus.dll)

'Deklaracja
Public Property RequiresDuplicateDetection As Boolean
	Get
	Set
'Użycie
Dim instance As QueueDescription
Dim value As Boolean

value = instance.RequiresDuplicateDetection

instance.RequiresDuplicateDetection = value

Property Value

Type: System.Boolean
true if this queue requires duplicate detection; otherwise, false.
Czy oceniasz te materiały jako pomocne?
(Pozostało znaków: 1500)
Dziękujemy za opinię.

Zawartość społeczności

Dodaj
Pokaż:
© 2014 Microsoft