SPRZEDAŻ: 1-800-867-1389
EN
Ta zawartość nie jest dostępna w wymaganym języku. Wersja w języku angielskim znajduje się tutaj.

QueueDescription.DuplicateDetectionHistoryTimeWindow Property

Gets or sets the TimeSpan structure that defines the duration of the duplicate detection history. The default value is 10 minutes.

Namespace:  Microsoft.ServiceBus.Messaging
Assembly:  Microsoft.ServiceBus (in Microsoft.ServiceBus.dll)

'Deklaracja
Public Property DuplicateDetectionHistoryTimeWindow As TimeSpan
	Get
	Set
'Użycie
Dim instance As QueueDescription
Dim value As TimeSpan

value = instance.DuplicateDetectionHistoryTimeWindow

instance.DuplicateDetectionHistoryTimeWindow = value

Property Value

Type: System.TimeSpan
The TimeSpan structure that represents the time windows for duplication detection history.

Note that the DuplicateDetectionHistoryTimeWindow precision is plus 10 seconds; for example, if you set the value to 30 seconds, you can expect that the window can expand up to 40 seconds.

Czy oceniasz te materiały jako pomocne?
(Pozostało znaków: 1500)
Dziękujemy za opinię.

Zawartość społeczności

Dodaj
Pokaż:
© 2014 Microsoft