SPRZEDAŻ: 1-800-867-1389
EN
Ta zawartość nie jest dostępna w wymaganym języku. Wersja w języku angielskim znajduje się tutaj.

BrokeredMessage::Label Property

Gets or sets the application specific label.

Namespace:  Microsoft.ServiceBus.Messaging
Assembly:  Microsoft.ServiceBus (in Microsoft.ServiceBus.dll)

public:
property String^ Label {
	String^ get ();
	void set (String^ value);
}

Property Value

Type: System::String
The application specific label.

ExceptionCondition
ObjectDisposedException

Thrown if the message is in disposed state.

The label does not have any processing significance to the Service Bus.

Czy oceniasz te materiały jako pomocne?
(Pozostało znaków: 1500)
Dziękujemy za opinię.

Zawartość społeczności

Dodaj
Pokaż:
© 2014 Microsoft