SPRZEDAŻ: 1-800-867-1389
EN
Ta zawartość nie jest dostępna w wymaganym języku. Wersja w języku angielskim znajduje się tutaj.

AddFailureNotificationCallback Method

Adds a failure notification callback, for notifications indicating that a client has missed one or more cache notifications. Not supported in Windows Azure Shared Caching.

Namespace:  Microsoft.ApplicationServer.Caching
Assembly:  Microsoft.ApplicationServer.Caching.Client (in Microsoft.ApplicationServer.Caching.Client.dll)

public DataCacheNotificationDescriptor AddFailureNotificationCallback(
	DataCacheFailureNotificationCallback failureCallback
)

Parameters

failureCallback
Type: Microsoft.ApplicationServer.Caching..::..DataCacheFailureNotificationCallback
The name of the method that you want to invoke when the failure notification occurs.

Return Value

Type: Microsoft.ApplicationServer.Caching..::..DataCacheNotificationDescriptor
A DataCacheNotificationDescriptor object used to identify the cache notification callback.

The failureCallback method you invoke with the failure notification must accept the same parameters as the DataCacheFailureNotificationCallback delegate.

NoteNote

In order for your application to use notifications, you need to enable them on a named cache. For Windows Server AppFabric Caching, use the NotificationsEnabled parameter with the New-Cache or Set-CacheConfig Windows PowerShell commands. For Windows Azure Caching on roles, enable notifications in the cache settings.

Czy oceniasz te materiały jako pomocne?
(Pozostało znaków: 1500)
Dziękujemy za opinię.

Zawartość społeczności

Dodaj
Pokaż:
© 2014 Microsoft