SPRZEDAŻ: 1-800-867-1389
EN
Ta zawartość nie jest dostępna w wymaganym języku. Wersja w języku angielskim znajduje się tutaj.

sp_delete_database_firewall_rule (Azure SQL Database)

This topic is OBSOLETE. You can find the most current version in the SQL 14 Transact-SQL Reference.

ImportantImportant
This topic is not maintained. For the current version, see sp_delete_database_firewall_rule.

Removes database-level firewall setting from your Microsoft Azure SQL Database instance. This stored procedure is available in the master database and user databases. The sp_delete_database_firewall_rule stored procedure is specific to Microsoft Azure SQL Database and is not supported in on-premise SQL Server.

Syntax Conventions (Azure SQL Database)

sp_delete_database_firewall_rule [@name =] ‘name’

The argument of the stored procedure is:

 

Name Datatype Description

[@name =] ‘name’

NVARCHAR(128)

The name of the database-level firewall setting that will be removed.

Only the server-level principal login created by the provisioning process can delete database level firewall rules.

The following code removes the database-level firewall setting named ‘Example DB Setting 1’.

-- Remove database-level firewall setting
exec sp_delete_database_firewall_rule N'Example DB Setting 1'

Czy oceniasz te materiały jako pomocne?
(Pozostało znaków: 1500)
Dziękujemy za opinię.

Zawartość społeczności

Dodaj
Pokaż:
© 2014 Microsoft