SPRZEDAŻ: 1-800-867-1389
EN
Ta zawartość nie jest dostępna w wymaganym języku. Wersja w języku angielskim znajduje się tutaj.

Remove-AzureVNetConfig

[This topic is pre-release documentation and is subject to change in future releases. Blank topics are included as placeholders.]

Remove-AzureVNetConfig

Deletes the network configuration from the current Windows Azure subscription.

 


Remove-AzureVNetConfig [ <CommonParameters>]
 

This topic describes the cmdlet in the .6.19 version of the Windows Azure PowerShell module. To find out the version of the module you're using, from the Windows Azure PowerShell console, type (get-module azure).version.

The Remove-AzureVNetConfig cmdlet removes all virtual network settings from the current Windows Azure subscription.

 

<CommonParameters>

This cmdlet supports the common parameters: -Verbose, -Debug, -ErrorAction, -ErrorVariable, -OutBuffer, and -OutVariable. For more information, see  about_CommonParameters (http://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkID=113216).

Inputs

The input type is the type of the objects that you can pipe to the cmdlet.

Outputs

The output type is the type of the objects that the cmdlet emits.

 

-------------- Example 1 --------------

This command removes the virtual network configuration from the current subscription.


C:\PS>Remove-AzureVNetConfig

Related topics

Czy oceniasz te materiały jako pomocne?
(Pozostało znaków: 1500)
Dziękujemy za opinię.
Pokaż:
© 2014 Microsoft