SPRZEDAŻ: 1-800-867-1389
EN
Ta zawartość nie jest dostępna w wymaganym języku. Wersja w języku angielskim znajduje się tutaj.

NamespaceManager.BeginCreateSubscription Method (SubscriptionDescription, Filter, AsyncCallback, Object)

Asynchronous version of CreateSubscription method.

Namespace:  Microsoft.ServiceBus
Assembly:  Microsoft.ServiceBus (in Microsoft.ServiceBus.dll)

public IAsyncResult BeginCreateSubscription(
	SubscriptionDescription description,
	Filter filter,
	AsyncCallback callback,
	Object state
)

Parameters

description
Type: Microsoft.ServiceBus.Messaging.SubscriptionDescription
The subscription description object.
filter
Type: Microsoft.ServiceBus.Messaging.Filter
The filter expression used to capture messages satisfying the filtering expression value.
callback
Type: System.AsyncCallback
An AsyncCallback delegate that references the method to invoke when the operation is complete.
state
Type: System.Object
A user-defined object that contains state information about the asynchronous operation. This object is passed to the EndCreateSubscription(IAsyncResult) delegate when the operation is complete.

Return Value

Type: System.IAsyncResult
An IAsyncResult object that represents the status of the asynchronous create subscription action.
Czy oceniasz te materiały jako pomocne?
(Pozostało znaków: 1500)
Dziękujemy za opinię.

Zawartość społeczności

Dodaj
Pokaż:
© 2014 Microsoft