SPRZEDAŻ: 1-800-867-1389
EN
Ta zawartość nie jest dostępna w wymaganym języku. Wersja w języku angielskim znajduje się tutaj.

EventHubConsumerGroup.RegisterProcessor<T> Method (Lease, ICheckpointManager)

Registers an implementation of IEventProcessor in order to start consuming events from Event Hubs for the specified PartitionId starting from Offset. Use this overload to create an event processor that checkpoints the message offset using a custom implementation of ICheckpointManager.

Namespace:  Microsoft.ServiceBus.Messaging
Assembly:  Microsoft.ServiceBus (in Microsoft.ServiceBus.dll)

public void RegisterProcessor<T>(
	Lease lease,
	ICheckpointManager checkpointManager
)
where T : IEventProcessor

Type Parameters

T

Implementation of IEventProcessor.

Parameters

lease
Type: Microsoft.ServiceBus.Messaging.Lease
Partition information.
checkpointManager
Type: Microsoft.ServiceBus.Messaging.ICheckpointManager
Checkpoints the offset for the specified partition when CheckpointAsync is called.

To create IEventProcessor objects with more advanced options, implement an IEventProcessorFactory class that enables you to control how event processors are created.

Czy oceniasz te materiały jako pomocne?
(Pozostało znaków: 1500)
Dziękujemy za opinię.

Zawartość społeczności

Dodaj
Pokaż:
© 2014 Microsoft