SPRZEDAŻ: 1-800-867-1389
EN
Ta zawartość nie jest dostępna w wymaganym języku. Wersja w języku angielskim znajduje się tutaj.

File Service Error Codes

Updated: May 12, 2014

The error codes listed in the following table may be returned by an operation against the File service.

 

Error code HTTP status code User message

ShareNotFound

Not Found (404)

The specified share does not exist.

ShareAlreadyExists

Conflict (409)

The specified share already exists.

ShareDisabled

Forbidden (403)

The specified share is disabled by the administrator.

ShareBeingDeleted

Conflict (409)

The specified share is being deleted. Try operation later.

DeletePending

Conflict (409)

The specified resource is marked for deletion by an SMB client.

DirectoryNotEmpty

Conflict (409)

The specified directory is not empty.

ParentNotFound

Not Found (404)

The specified parent path does not exist.

SharingViolation

Conflict (409)

The specified resource may be in use by an SMB client.

CannotDeleteFileOrDirectory

Conflict (409)

The file or directory could not be deleted because it is in use by an SMB client.

FileLockConflict

Conflict (409)

A portion of the specified file is locked by an SMB client.

ReadOnlyAttribute

Conflict (409)

The specified resource is read-only and cannot be modified at this time.

ClientCacheFlushDelay

Internal Server Error (500)

The specified resource state could not be flushed from an SMB client in the specified time.

InvalidFileOrDirectoryPathName

Bad Request (400)

File or directory path is too long.

InvalidFileOrDirectoryPathName

Bad Request (400)

File or directory path has too many subdirectories.

See Also

Czy oceniasz te materiały jako pomocne?
(Pozostało znaków: 1500)
Dziękujemy za opinię.
Pokaż:
© 2014 Microsoft