SPRZEDAŻ: 1-800-867-1389
EN
Ta zawartość nie jest dostępna w wymaganym języku. Wersja w języku angielskim znajduje się tutaj.

Get-AzureWebsiteLocation

[This topic is pre-release documentation and is subject to change in future releases. Blank topics are included as placeholders.]

Get-AzureWebsiteLocation

Gets all available website locations.

 


Get-AzureWebsiteLocation [ <CommonParameters>]
 

Gets all of the available website locations for the current subscription

 

<CommonParameters>

This cmdlet supports the common parameters: -Verbose, -Debug, -ErrorAction, -ErrorVariable, -OutBuffer, and -OutVariable. For more information, see  about_CommonParameters (http://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkID=113216).

Inputs

The input type is the type of the objects that you can pipe to the cmdlet.

Outputs

The output type is the type of the objects that the cmdlet emits.

 

Get all available locations

This example gets all of the available website locations for the current subscription.


PS C:\> Get-AzureWebsiteLocations

Related topics


New-AzureWebsite

Czy oceniasz te materiały jako pomocne?
(Pozostało znaków: 1500)
Dziękujemy za opinię.
Pokaż:
© 2014 Microsoft