SPRZEDAŻ: 1-800-867-1389
EN
Ta zawartość nie jest dostępna w wymaganym języku. Wersja w języku angielskim znajduje się tutaj.

NamespaceManager.GetTopicsAsync Method (String)

Asynchronously retrieves a collection of topics in a service namespace.

Namespace:  Microsoft.ServiceBus
Assembly:  Microsoft.ServiceBus (in Microsoft.ServiceBus.dll)

public Task<IEnumerable<TopicDescription>> GetTopicsAsync(
	string filter
)

Parameters

filter
Type: System.String
The string used to filter the topics to be retrieved.

Return Value

Type: System.Threading.Tasks.Task<IEnumerable<TopicDescription>>
The asynchronous operation.
Czy oceniasz te materiały jako pomocne?
(Pozostało znaków: 1500)
Dziękujemy za opinię.

Zawartość społeczności

Dodaj
Pokaż:
© 2014 Microsoft