SPRZEDAŻ: 1-800-867-1389
Information
The topic you requested is included in another documentation set. For convenience, it's displayed below. Choose Switch to see the topic in its original location.

Struktura KeyValuePair<TKey, TValue>

.NET Framework 4.5

Definiuje parę klucz/wartość, który można ustawić lub pobrać.

Przestrzeń nazw:  System.Collections.Generic
Zestaw:  mscorlib (w mscorlib.dll)

[SerializableAttribute]
public struct KeyValuePair<TKey, TValue>

Parametry typów

TKey

Typ klucza.

TValue

Typ wartości.

Typ KeyValuePair<TKey, TValue> uwidacznia następujące elementy członkowskie.

  NazwaOpis
Metoda publicznaObsługiwane przez program XNA FrameworkObsługiwane przez program Portable Class LibraryObsługiwane w .NET dla aplikacji do sklepu Windows StoreKeyValuePair<TKey, TValue>Inicjuje nowe wystąpienie KeyValuePair<TKey, TValue> struktury z określonego klucza i wartości.
Początek

  NazwaOpis
Właściwość publicznaObsługiwane przez program XNA FrameworkObsługiwane przez program Portable Class LibraryObsługiwane w .NET dla aplikacji do sklepu Windows StoreKeyPobiera klucz z pary klucz wartość.
Właściwość publicznaObsługiwane przez program XNA FrameworkObsługiwane przez program Portable Class LibraryObsługiwane w .NET dla aplikacji do sklepu Windows StoreValuePobiera wartość w parę klucz/wartość.
Początek

  NazwaOpis
Metoda publicznaObsługiwane przez program XNA FrameworkObsługiwane przez program Portable Class LibraryObsługiwane w .NET dla aplikacji do sklepu Windows StoreEqualsWskazuje, czy to wystąpienie i określonego obiektu są równe. (Odziedziczone z ValueType).
Metoda publicznaObsługiwane przez program XNA FrameworkObsługiwane przez program Portable Class LibraryObsługiwane w .NET dla aplikacji do sklepu Windows StoreGetHashCode Zwraca tablicę skrótu dla tego wystąpienia. (Odziedziczone z ValueType).
Metoda publicznaObsługiwane przez program XNA FrameworkObsługiwane przez program Portable Class LibraryObsługiwane w .NET dla aplikacji do sklepu Windows StoreGetType Pobiera Type bieżącej instancji. (Odziedziczone z Object).
Metoda publicznaObsługiwane przez program XNA FrameworkObsługiwane przez program Portable Class LibraryObsługiwane w .NET dla aplikacji do sklepu Windows StoreToStringZwraca ciąg reprezentujący KeyValuePair<TKey, TValue>, przy użyciu ciągu znaków reprezentującego klucz i wartość. (Zastępuje ValueType.ToString()).
Początek

Dictionary<TKey, TValue>.Enumerator.Current Właściwość zwraca wystąpienie tego typu.

foreach Instrukcji języka C# (for each w języku C++, For Each w języku Visual Basic) wymaga typu elementów w kolekcji. Ponieważ każdy element kolekcji, oparte na IDictionary<TKey, TValue> jest para klucz/wartość typ elementu nie jest typu klucza lub typ wartości. Zamiast tego typu elementu jest KeyValuePair<TKey, TValue>. Na przykład:


foreach( KeyValuePair<string, string> kvp in myDictionary )
{
    Console.WriteLine("Key = {0}, Value = {1}", kvp.Key, kvp.Value);
}


foreach Instrukcja jest otoką wokół modułu wyliczającego, który umożliwia tylko odczyt z bez zapisywania do kolekcji.

Poniższy przykład kodu pokazuje, jak wyliczyć kluczy i wartości w słowniku, za pomocą KeyValuePair<TKey, TValue> struktury.

Kod ten jest częścią większych przykład, przewidziane Dictionary<TKey, TValue> klasy.


// When you use foreach to enumerate dictionary elements,
// the elements are retrieved as KeyValuePair objects.
Console.WriteLine();
foreach( KeyValuePair<string, string> kvp in openWith )
{
    Console.WriteLine("Key = {0}, Value = {1}", 
        kvp.Key, kvp.Value);
}


.NET Framework

Obsługiwane w: 4.5.2, 4.5.1, 4.5, 4, 3.5, 3.0, 2.0

.NET Framework Client Profile

Obsługiwane w: 4, 3.5 z dodatkiem SP1

Portable Class Library

Obsługiwane w: Portable Class Library

.NET dla aplikacji do sklepu Windows Store

Obsługiwane w: Windows 8

.NET dla aplikacji dla Windows Phone

Obsługiwane w: Windows Phone 8, Silverlight 8.1

Windows Phone 8.1, Windows Phone 8, Windows 8.1, Windows Server 2012 z dodatkiem R2, Windows 8, Windows Server 2012, Windows 7, Windows Vista z dodatkiem SP2, Windows Server 2008 (instalacja roli Server Core jest nieobsługiwana), Windows Server 2008 R2 (instalacja roli Server Core jest obsługiwana, gdy jest zainstalowany dodatek SP1 lub nowszy; procesory Itanium nie są obsługiwane)

Program .NET Framework nie obsługuje wszystkich wersji każdej platformy. Aby uzyskać listę wszystkich obsługiwanych wersji, zobacz Wymagania systemowe programu .NET Framework.

Wszystkie publiczne static (Shared w języku Visual Basic) elementy członkowskie tego typu są bezpieczne dla wątków. Wystąpienia elementów członkowskich nie dają gwarancji bezpieczeństwa wątków.
Czy oceniasz te materiały jako pomocne?
(Pozostało znaków: 1500)
Dziękujemy za opinię.

Zawartość społeczności

Pokaż:
© 2014 Microsoft