Exporteren (0) Afdrukken
Alles uitvouwen
EN
Deze inhoud is niet beschikbaar in uw taal, maar wel in het Engels.

StandardBindingElement.OnApplyConfiguration Method

Called when the content of a specified binding element is applied to this binding configuration element.

Namespace:  System.ServiceModel.Configuration
Assembly:  System.ServiceModel (in System.ServiceModel.dll)

protected abstract void OnApplyConfiguration(
	Binding binding
)

Parameters

binding
Type: System.ServiceModel.Channels.Binding

A binding.

.NET Framework

Supported in: 4.5.2, 4.5.1, 4.5, 4, 3.5, 3.0

.NET Framework Client Profile

Supported in: 4, 3.5 SP1

Windows 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows Server 2012, Windows 7, Windows Vista SP2, Windows Server 2008 (Server Core Role not supported), Windows Server 2008 R2 (Server Core Role supported with SP1 or later; Itanium not supported)

The .NET Framework does not support all versions of every platform. For a list of the supported versions, see .NET Framework System Requirements.

Weergeven:
© 2014 Microsoft