Exporteren (0) Afdrukken
Alles uitvouwen
EN
Deze inhoud is niet beschikbaar in uw taal, maar wel in het Engels.

IpcChannel.IsSecured Property

Gets or sets a Boolean value that indicates whether the current channel is secure.

Namespace:  System.Runtime.Remoting.Channels.Ipc
Assembly:  System.Runtime.Remoting (in System.Runtime.Remoting.dll)

public bool IsSecured { get; set; }

Property Value

Type: System.Boolean
A Boolean value that indicates whether the current instance is secure.

Implements

ISecurableChannel.IsSecured

This property need not be set explicitly, as it is sufficient to set the ensureSecurity parameter of Configure(String, Boolean).

.NET Framework

Supported in: 4.5, 4, 3.5, 3.0, 2.0

.NET Framework Client Profile

Supported in: 4, 3.5 SP1

Windows 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows Server 2012, Windows 7, Windows Vista SP2, Windows Server 2008 (Server Core Role not supported), Windows Server 2008 R2 (Server Core Role supported with SP1 or later; Itanium not supported)

The .NET Framework does not support all versions of every platform. For a list of the supported versions, see .NET Framework System Requirements.

Weergeven:
© 2014 Microsoft