Exporteren (0) Afdrukken
Alles uitvouwen
EN
Deze inhoud is niet beschikbaar in uw taal, maar wel in het Engels.
Dit onderwerp heeft nog geen beoordeling - Dit onderwerp beoordelen

BlobRequest.WriteBlockListBody Method

Updated: April 24, 2013

[This topic is part of the Windows Azure Storage Client Library 1.7, which has been deprecated. The current recommended version is Storage Client Library 3.0.]

Writes the body of the block list to the specified stream in XML format.

Namespace: Microsoft.WindowsAzure.StorageClient.Protocol
Assembly: Microsoft.WindowsAzure.StorageClient (in Microsoft.WindowsAzure.StorageClient.dll)
'Gebruik

public static void WriteBlockListBody (
	IEnumerable<PutBlockListItem> blocks,
	Stream outputStream
)

Parameters

blocks

Type: System.Collections.Generic.IEnumerable

An enumerable collection of PutBlockListItem objects.

outputStream

Type: System.IO.Stream

The stream to which the block list is written.

For more details about this API, see the topics on the equivalent REST APIs in See Also > Other Resources.


Any public static (Shared in Visual Basic) members of this type are thread safe. Any instance members are not guaranteed to be thread safe.

Development Platforms

Windows Vista, Windows 7 and Windows Server 2008

Target Platforms

Vindt u dit nuttig?
(1500 tekens resterend)
Bedankt voor uw feedback
Weergeven:
© 2014 Microsoft. Alle rechten voorbehouden.