Exporteren (0) Afdrukken
Alles uitvouwen
EN
Deze inhoud is niet beschikbaar in uw taal, maar wel in het Engels.
Dit onderwerp heeft nog geen beoordeling - Dit onderwerp beoordelen

CloudTableClient.SetServiceProperties Method

Updated: April 24, 2013

[This topic is part of the Windows Azure Storage Client Library 1.7, which has been deprecated. The current recommended version is Storage Client Library 3.0.]

Sets the properties of a storage account’s Table service, including Windows Azure Storage Analytics.

Namespace: Microsoft.WindowsAzure.StorageClient
Assembly: Microsoft.WindowsAzure.StorageClient (in Microsoft.WindowsAzure.StorageClient.dll)
'Gebruik

'Declaratie
Public Sub SetServiceProperties ( _
	properties As ServiceProperties _
)

Parameters

properties

The Table service settings to set.

The following snippet enables all logging and metrics for table activities in the storage account with a 7 day retention period.

CloudTableClient client = storageAccount.CreateCloudTableClient();
 
ServiceProperties sp = new ServiceProperties() ;
sp.Logging.Version = "1.0";
sp.Logging.RetentionDays = 7;
sp.Logging.LoggingOperations = LoggingOperations.All;
sp.Metrics.Version = "1.0";
sp.Metrics.MetricsLevel = MetricsLevel.ServiceAndApi ;
client.SetServiceProperties(sp);

The properties parameter specifies the logging and metrics settings for the account’s Table service.

The local storage service currently does not support this method.


Any public static (Shared in Visual Basic) members of this type are thread safe. Any instance members are not guaranteed to be thread safe.

Development Platforms

Windows Vista, Windows 7 and Windows Server 2008

Target Platforms

Vindt u dit nuttig?
(1500 tekens resterend)
Bedankt voor uw feedback
Weergeven:
© 2014 Microsoft. Alle rechten voorbehouden.