Exporteren (0) Afdrukken
Alles uitvouwen
EN
Deze inhoud is niet beschikbaar in uw taal, maar wel in het Engels.
Dit onderwerp heeft nog geen beoordeling - Dit onderwerp beoordelen

CloudBlobClient.WriteBlockSizeInBytes Property

Updated: April 24, 2011

[This topic is part of the Windows Azure Storage Client Library 1.7, which has been deprecated. The current recommended version is Storage Client Library 3.0.]

Gets or sets the block size for writing to a block blob.

Namespace: Microsoft.WindowsAzure.StorageClient
Assembly: Microsoft.WindowsAzure.StorageClient (in Microsoft.WindowsAzure.StorageClient.dll)
'Gebruik

public long WriteBlockSizeInBytes { get; set; }

Property Value

Type: System.Int64

The size of a block, in bytes, ranging from between 1 and 4 MB inclusive.
Any public static (Shared in Visual Basic) members of this type are thread safe. Any instance members are not guaranteed to be thread safe.

Development Platforms

Windows Vista, Windows 7 and Windows Server 2008

Target Platforms

Vindt u dit nuttig?
(1500 tekens resterend)
Bedankt voor uw feedback
Weergeven:
© 2014 Microsoft. Alle rechten voorbehouden.