Exporteren (0) Afdrukken
Alles uitvouwen
EN
Deze inhoud is niet beschikbaar in uw taal, maar wel in het Engels.
Dit onderwerp heeft nog geen beoordeling - Dit onderwerp beoordelen

CloudBlobClient.BeginSetServiceProperties Method

Updated: April 24, 2011

[This topic is part of the Windows Azure Storage Client Library 1.7, which has been deprecated. The current recommended version is Storage Client Library 3.0.]

Begins an asynchronous operation to set an account’s Blob service properties, including Windows Azure Storage Analytics.

Namespace: Microsoft.WindowsAzure.StorageClient
Assembly: Microsoft.WindowsAzure.StorageClient (in Microsoft.WindowsAzure.StorageClient.dll)
'Gebruik

public IAsyncResult BeginSetServiceProperties (
	ServiceProperties properties,
	AsyncCallback callback,
	Object state
)

Parameters

properties

The Blob service settings to set.

callback

Type: System.AsyncCallback

The callback delegate that will receive notification when the asynchronous operation completes.

state

Type: System.Object

A user-defined object that will be passed to the callback delegate.

Return Value

Returns IAsyncResult.

The properties parameter specifies the logging, metrics, and default service version settings for the account’s Blob service.

The local storage service currently does not support this method.


Any public static (Shared in Visual Basic) members of this type are thread safe. Any instance members are not guaranteed to be thread safe.

Development Platforms

Windows Vista, Windows 7 and Windows Server 2008

Target Platforms

Vindt u dit nuttig?
(1500 tekens resterend)
Bedankt voor uw feedback
Weergeven:
© 2014 Microsoft. Alle rechten voorbehouden.