Exporteren (0) Afdrukken
Alles uitvouwen
Expand Minimize
EN
Deze inhoud is niet beschikbaar in uw taal, maar wel in het Engels.

BlockListingFilter Enumeration

Updated: April 24, 2013

[This topic is part of the Microsoft Azure Storage Client Library 1.7, which has been deprecated. See Storage Client Library for the latest version.]

Indicates whether to list only committed blocks, only uncommitted blocks, or all blocks.

Namespace: Microsoft.WindowsAzure.StorageClient
Assembly: Microsoft.WindowsAzure.StorageClient (in Microsoft.WindowsAzure.StorageClient.dll)

'Gebruik
Dim instance As BlockListingFilter

public enum BlockListingFilter

Member nameDescription
AllBoth committed and uncommitted blocks.
CommittedCommitted blocks.
UncommittedUncommitted blocks.

Development Platforms

Windows Vista, Windows 7, Windows Server 2008, Windows 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 8 and Windows Server 2012

 

Weergeven:
© 2014 Microsoft