Exporteren (0) Afdrukken
Alles uitvouwen
EN
Deze inhoud is niet beschikbaar in uw taal, maar wel in het Engels.
Dit onderwerp heeft nog geen beoordeling - Dit onderwerp beoordelen

BlobContainerPermissions Class

Updated: April 24, 2013

[This topic is part of the Windows Azure Storage Client Library 1.7, which has been deprecated. The current recommended version is Storage Client Library 3.0.]

Represents the permissions for a container.

Namespace: Microsoft.WindowsAzure.StorageClient
Assembly: Microsoft.WindowsAzure.StorageClient (in Microsoft.WindowsAzure.StorageClient.dll)
'Gebruik

'Declaratie
Public Class BlobContainerPermissions

The container's permissions encompass two types of access settings for the container:

  • The container's public access setting, represented by the PublicAccess property. The public access setting indicates whether the container and its blobs can be read via an anonymous request.

  • The container's access policies, represented by the SharedAccessPolicies property. This setting references a collection of shared access policies for the container. A shared access policy may be used to control the start time, expiry time, and permissions for one or more shared access signatures. A container can have up to 5 shared access policies. A shared access signature provides delegated access to the container's resources.

For more information on managing container permissions, see Managing Access to Containers and Blobs.


System.Object
  Microsoft.WindowsAzure.StorageClient.BlobContainerPermissions
Any public static (Shared in Visual Basic) members of this type are thread safe. Any instance members are not guaranteed to be thread safe.

Development Platforms

Windows Vista, Windows 7 and Windows Server 2008

Target Platforms

Vindt u dit nuttig?
(1500 tekens resterend)
Bedankt voor uw feedback
Weergeven:
© 2014 Microsoft. Alle rechten voorbehouden.